+90 212 291 2091 drnezihkaraca@gmail.com P.tesi - Cuma 09.00 - 18.00

Fibrocell Kullanım Protokolü

FibroCell Nedir?

Doku mühendisliği, belirli bir organdan izole edilen hücrelerin gerekli büyüme faktörleri ve diğer etken maddelerin eşliğinde uygun bir matriks içerisinde proliferasyonu ile birlikte daha sonrasında implantasyonuna dayanan bir tekniktir.

Hücresel tedaviler doku mühendisliğinin parçalarından biridir. Hücre, doku mühendisliğinin temel unsuru olup bozulan bir dokunun rejenerasyonundan sorumludur. Hücresel tedaviler özellikle sağlık alanında yüz güldürücü sonuçlar vermekte ve tercih edilerek kullanılmaktadır.

FibroCell hastanın kendi hücrelerinden elde edilen, zamanın etkilerini geriye çeviren Otolog Fibroblast Hücresel Tedavi yöntemidir.

Doku kaybı nedeniyle her yıl Amerika Birleşik Devletlerinde milyarlarca liraya mal olan operasyonlar yapılmaktadır. Su anki tedavi seçenekleri arasında bir başka sağlıklı dokudan ya da farklı bir bireyden doku transferi ya da kayıp dokuya destek olmak amacıyla kullanılan medikal cihazlar ve kayıp dokunun metabolik ürünlerini nötralize edecek olan farmakolojik suplementlerdir. Halihazırdaki tedavi yöntemlerinden kaynaklı problemler arasında doku ve organ donorlarının sınırlı sayıda bulunması, potansiyel doku komplikasyonları örneğin uygunsuz doku implantasyonu ve immunosupresanlara bağımlılık, mekanik cihazların sınırlı dayanıklılığı ve farmakolojik suplementasyonun uzun süreli ve kompleks oluşu yer almaktadır. Bu problemlerin çözümlenebilmesi için doku mühendisliği yaklaşımıyla dejenere olan dokunun yerine kolajen veya fibrin jele destekli yaşayan doku benzeri yapıların oluşturulması son zamanlarda büyük önem kazanmıştır. In vitro olarak bu doku benzeri yapıların yara tedavisinde kullanımı doku yenilenmesinde yeni bir alandır.

Özellikle savaş, kaza ya da doğumda meydana gelen doku kayıpları, ülser kaynaklı kronik yaralar, akne, skar, suçiçeği izleri, periodontolojik uygulamalar, kellik tedavisi ve rhytid ve kırışıklık amaçlı estetik terapi alanlarında kültive edilmiş fibroblast tedavisi Avrupa ve Amerika’da sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

Otolog fibroblast hücre tedavisi son dekatta plastik cerrahi ve dermatoloji alanında  oldukça önem kazanan uygulamalardan bir tanesidir. Dermal ve subkütanöz defektler örneğin rhytids ve skar tedavilerinde otolog fibroblast kullanımı rekonstrüktif cerrahlar için yeni bir pencere açmıştır.

Neden FibroCell?

FibroCell, zamanı geriye çeviren bir HÜCRESEL TEDAVİ yöntemidir. Otolog olduğundan dolayı allerji riski minimumdur.

Kullanım Alanları Nelerdir?

 • Kapanmayan akronik yaraların tedavisinde
 • Mezoterapi ile yapılabilecek yüz yenileme ( Facial rejuvenation ) uygulamalarında
 • Akne veya suçiçeği gibi rahatsızlıklar sonrası oluşan çukurların doldurulmasında
 • Yanık, geçirilmiş cerrahi ya da travmaya bağlı oyukluk ve nedbelerin tedavisinde
 • Dudakların dolgunlaştırılmasında
 • Yüzdeki kırışıklıkların giderilmesinde kullanılır

Avantajları Nelerdir?

 • Toksik değildir.
 • Kalıcı ve uzun etkilidir.
 • Karsinojenik değildir.
 • Teratojenik değildir.
 • Allerjik değildir.
 • Hayvansal hastalık oluşturma riski yoktur.
 • Yeterince elastiktir.
 • Enjekte edildiği yerden başka yerlere kaymaz.
 • Herkeste aynı etkilidir.
 • Güvenlidir.

  Fibrocell Uygulama:

  Hastanın güneş görmemiş kulak arkasından ya da kol içinden steril şartlarda mercimek tanesi büyülüğünde 1 adet doku biyopsisi alınır. Biyopsi aseptik koşullarda soğuk zincir ile tam donanımlı laboratuvara gönderilir ve üretime alınır.

  Kontrendikasyonları Nelerdir?

  Hastanın kendi hücrelerinden hazırlandığı için bilinen bir kontrendikasyon bilinmemektedir. Hamileler üzerinde bir çalışma yapılmadığından dolayı hamilelerin uygulama dışında tutulması daha uygundur.

  Sıklıkla Karşılaşılan Sorular

  S2. Uygulama sonrası ilk etkileri ne kadar sürede görülür?

  • Dolgu malzemeleri ile otolog kültive edilmiş fibroblast tedavisi iki farklı uygulamadır. Dolgu malzemeleri özellikle cilt kırışıklıklarında kısa vadede geçici bir dolgunluk sağlarken, otolog fibroblast enjeksiyonu bir tedavi yöntemi olarak cilt kırışıklıklarının yok edilmesinde etkili fakat dolgu malzemelerine nazaran daha uzun vadede etki gösteren bir yöntemdir. Otolog fibroblast hücre tedavisi uygulaması dolgu malzemeleri ile karıştırılmamalıdır.
  • Dolgu malzemelerinin bu problemlerini aşabilmek için, otolog canlı kültüre edilmiş fibroblast hücresi enjeksiyon tekniği geliştirilmiştir. Operasyon gerektirmeksizin bu teknik yüzdeki çevresel defektlerde kalıcı iyileşme gösteren, güvenilir şekilde kullanılan ve nerdeyse % 0 hipersensitif (allerjik) reaksiyon gösteren bir yöntemdir.
  • Bu yöntem, özel bir kültür yöntemi ile otolog canlı fibroblast hücre hattı oluşturmak için hastadan postoriküler olarak punch ile alınan küçük bir biyopsi gerektirir. Sayısal olarak çoğaltılan bu canlı otolog fibroblastlar hastanın direk olarak dermisine enjekte edilerek burada sürekli bir protein tamir sistemi oluştururlar. Son bulgular öznel ve nesnel olarak fasial çevresel defektlerde en az 12 aydan 48 aya kadar ölçülebilir bir iyileşme olduğunu göstermektedir. Bu çalışmalardaki histolojik analizler fibroblast enjeksiyonunun kolajen artışını sağladığını ve bununla birlikte dermal kolajenin kalınlığını ve yoğunluğunu da artırdığını kanıtlamaktadır. Bu yöntem herhangi bir yangısal tepki vermez.

  Referanslar:

  1. Watson Deborah et al, Autologous Fibroblasts for Treatment of Facial rhytids and Dermal Depressions. Arch. Facial Plastic Surg. 1999; 1: 165-170
  2. Weiss Robert et al, Autologous Cultured Fibroblast Injection for Facial Contour Deformities: A Prospective, Placebo Controlled, Phase III Clinical Trial: Dermatol Surgery 2007; 33:263-268
  3. Boss W. K.et al, Autologous Cultured Fibroblasts as Cellular Therapy in Plastic Surgery. Clinics in Plastic Surgery Volume 27 No:4 Oct 2000: 613-626